VOSS IL Friidrett


Stemne 18.09
Det vert stemne på idrettsplassen onsdag 18.09. Påmelding i stemnehuset frå kl. 16.50. Første øving startar kl. 17.25. Alle klassar frå rekrutt.
Tidstabell og øvingar finn du her

STEMNE 28.08
Det vert stemne onsdag 28.august - for alle klassar frå rekrutt. Start kl. 17.30 og påmelding frå kl.17. Info om øvingar og starttider finn du her. 

Vossameisterskapen i friidrett 5.06.19
Onsdag 5. juni arrangerer me vossameisterskapen i friidrett på idrettsplassen. Påmelding i stemnehuset frå kl. 16.45. Første start kl 17.25. Øvingar og tidstabell finn du her

Stemne onsdag 5.mai
Stemne på idrettsplassen onsdag 8.mai kl.17.30. Informasjon om øvingar og starttider finn du her

Stemne onsdag 19.september
Onsdag 19. september vert det stemne på idrettsplassen. Påmelding frå kl. 17.00. Første start kl. 17.40. Tidstabell og øvingar finn du her

Stemne onsdag 29.08

Onsdag 29. august vert det stemne på idrettsplassen. Alle klassar frå rekrutt. Påmelding i stemnehuset frå kl. 17.00. Start 1.øving kl. 17.30. 
Øvingar og tidstabell finn du her. Vel møtt!

Ulvikaleikane
Me vonar mange vert med på Ulvikaleikane sundag 1.juli. Påmelding innan 27.06 på Min idrett eller til ttvilde@gmail.com/tlf 90745583. Info om øvingar finn de her. 
Ta kontakt dersom du ynskjer skyss til Ulvik.

Vossameisterskapen i friidrett 6.juni
Vossameisterskapen vert arrangert onsdag 6.juni. Informasjon om øvingar og tidstabell finn du her.

Stemne på idrettsplassen onsdag 9.05
Onsdag 9. mai arrangerer me stemne på idrettsplassen. Alle klassar frå rekruttar. 
Stemnet byrjar kl. 17.30. Påmelding frå kl.17.00. 
Informasjon om øvingar og tidstabell finn de her.

Terrengløp 18. og 25.april
Terrengløp i Prestegardsmoen onsdag 18. og 25. april. Start kl. 18.00. Påmelding i tidtakarhuset v/tribunen frå kl. 17.00.
Løpet den 25.04 er vossameisterskapen.  

Friidrettsstemne onsdag 20.09
 Øvingar og tidstabell til stemnet den 20.09 finn du her

Friidrettsstemne onsdag 30.08.17
Stemne på idrettsplassen onsdag 30.08. Start kl.17.30. Påmelding frå kl.16.45.
Øvingar og meir info finn du her.

Ulvikaleikane 25.juni
 Øvingar på Ulvikaleikane den 25.juni finn du her

Vossameisterskapen onsdag 7. juni
Onsdag 7. juni arrangerer me vossameisterskapen. Start kl. 17.30 og påmelding frå kl. 16.45. Øvingar og tidstabell finn du her

Stemne på idrettsplassen 22.05
Måndag 22.05 vert det arrangert stemne på idrettsplassen. Tidatabell og øvingar finn du her. 

Vikastafetten og stemne
Den tradisjonelle Vikastafetten vert arrangert laurdag 20.mai. Me vonar i år å kunna stilla med eitt jente- og eitt gutelag - alder 11-16 år. Elles er det og innlagt stemne same dagen
Etappar Vikastafetten (maks 81 år): 300, 250, 300, 600, 200, 200.


Vossameisterskapen i terrengløp 3.mai
 Vert arrangert i Prestegardsmoen onsdag 2. mai. Påmelding i stemnehuset på idrettsplassen frå kl. 16.45-17.40. Alle klassar frå rekruttar. Meir informasjon finn du her

Alle stemne på voss i 2017
 Datoar for terrengløp, banestemne og motbakkeløp 2017 finn du her 

LISENS: Frå det året du fyller 13 år må du ha lisens som er ei idrettsforsikring. I alle baneløp må du ha heilårslisens - i stemne utanfor bane kan ein kjøpa eingongslisens av arrangøren. Utan betalt lisens vil resultata dine bli strokne ved sesongslutt. I større stemne vil du heller ikkje få lov å delta. Sjå og arkfana Informasjon/terminlister
Lisens kjøper du her 

Friidrettsstemne onsdag 21.09
 Det vert stemne på idrettsplassen onsdag 21. september. Øvingar og tidstabell finn du her: Her

Friidrettstemne onsdag 24.08
Det vert stemne på idrettsplassen onsdag 24.08. Start kl. 17.30. Påmelding i tidtakarhuset frå kl. 16.45. Tidstabell og øvingar finn du her

Vossameisterskapen i friidrett
 Vert arrangert onsdag 8.juni. Info om stemna finn du her.

Aktuelle stemne våren 2016
 Her finn du oversikt over stemne du kan delta på våren 2016: Info

Terrengløp i Prestegardsmoen
Stemne på Voss:  

Terrengløp: Info om løpet den 20.04 finn du her 
  • Onsdag 20.04 og 4.05.  Påmelding i idrettshuset frå kl. 17.00. Start kl. 18.00.  
  • Løpet den 4.05 er vossameisterskapen.  
Banestemne
  • Onsdag 11.05 - Påmelding frå kl 17.00. Start kl. 18.00. Rekruttar kl. 17.30.
  • Onsdag 08.06 - Vossameisterskapen


Km i terrengløp 17.april
KM i terrengløp vert arrangert den 17.april i Bergen på Skansemyren. Arrangør Varegg IL. Meir info finn de her.

Opningsstemne Os 12.-13.09
Sjå innbjoding i vedlagt lenke


Ulvikaleikane 8.august
Sjå innbjoding og øvingar i vedlagt lenke


Bergensleikane 29.-30.08 - på Leikvang
Sjå innbjoding og øvingar i vedlagt lenke. Påmeldingsfrist 21.08


Stordleikane 14.-16.08
Innbjoding med øvingar i vedlagt lenke. Påmelding innan 9.08


Gneistspelen 22.-23.08
Sjå lenke til innbjoding og øvingar. Påmelding innan 16.08


VOSSAMEISTERSKAPEN
Vert arrangert på idrettsplassen tysdag 9.juni. Påmelding frå kl. 17.00. Start kl. 17.40. Sjå øvingar i fila vedlagt.


KM i friidrett 6.-7.juni
Stor-KM for alle klassar frå 11 år vert arrangert på Fana stadion den 6. og 7.juni. Me vonar at mange frå laget har lyst til å delta.

Laget sender felles påmelding, men du kan og melda deg på sjølv via Min idrett. Dersom du melder deg på sjølv, er fristen 31.05. Men elles kan du seia frå på trening torsdag 28.mai, eller innan 30.mai til enten: Tore Tvilde: ttvilde@gmail.com/90745583 Robin Norbakk: robinorb@gmail.com/97151414 ØVINGANE dei to dagane finn du i lenka over. Me organiserer reise når me ser kor mange som vert med. Hugs at frå 13år må du betala heilårslisens for å delta. Lisensen kjøper du på: www.friidrett.no. Gå til lenka "Lisens".


Vossameisterskapen
Vossameisterskapen vert arrangert på idrettsplassen tysdag 9.juni. Meir info om øvingar kjem.

Friidrettsstemne tysdag 19.mai
Tysdag 19.mai vert det stemne på idrettsplassen. Påmelding frå kl 16.45. Rekruttar startar kl. 17.30. Andre klassar startar frå 17.50. Sjå øvingar og tidstabell i lenka.


Vikastafetten
Me satsar på å delta på vikastafetten med eit jente- og eit gutelag. Det er 6 helst korte etappar. Sjå lenkja.


Vossameisterskapen i terrengløp 5.mai
I Prestegardsmoen tysdag 5.mai
Start kl.18.00. Rekruttar startar først
Påmelding i idrettshuset frå kl.17.00-17.40.
Startkontingent: Rekr. til 19 år:Kr 30,- Frå 20år kr 40,-
Distanse: Rekruttar 300m, 11-14år 600m, 15-18år 1000m, jnr./sen./vet.:1000m eller 2000m


Terrengløp den 28.april
Det vert terrengløp i Prestegardsmoen tysdag 28.april. 
Start kl. 18.00. Rekruttar startar først
Påmelding i idrettshuset frå kl. 17.00-17.40.
Startkontingent: Rekr. til 19 år:Kr 30,- Frå 20år kr 40,-
Distanse: Rekruttar 300m, 11-14år 600m, 15-18år 1000m, jnr./sen./vet.:1000m eller 2000m


Bergenslekene
"Bergenslekene" vert arrangert på Leikvang stadion 20.og 21.09. Her finn du øvingsutvalet (sjå lenke). Påmelding online via min idrett, på trening eller til ttvilde@gmail.com/tlf 90745583 - seinast 15.09. Me organiserer reise ned på sundag - den dagen med dei fleste aktuelle øvingane.Stemne på idrettsplassen 2.09
Her finn du øvingar og tidstabell til stemnet den 2.september


KM for gutar og jenter
Vert arrangert på Fana stadion 29.,30. og 31.august. Påmelding på trening eller til ttvilde@gmail.com / tlf 90745583- seinast 23.08. Øvingar:Aktuelle stemne utover hausten
Aktuelle stemne utover hausten. Påmelding på trening - eventuelt via "Min idrett". Hugs at alle frå 13 år må betala lisens for å kunna delta.

Stordleikane 15.- 17.08.
Gneistspelen 23.-25.08
Stor KM, frå 11 år, 29.08
Seriestemne Voss, 2.09
Bergensleikane 20.09


Påmelding til Ulvikleikane den 28.06
Sjå vedlagt fil for øvingar. Påmelding på trening eller til epost ttvilde@gmail.com, eller SMS til 90745583.

Vossameisterskapen på bane
Vossameisterskapen vert arrangert tysdag 3. juni. Sjå info her.


Stemne 2014
Tysdag 20.mai: Treningsstemne
Tysdag 3.juni vossameisterskapen


Stemne på Voss i 2013
Terrengløp
Onsdag 17.april kl.18.00
Onsdag 24.april kl.18.00 vossameisterskapen

Banestemne
Onsdag 08.05 kl.17.30

Torsdag 14.05 kl.12.00 Tinestafetten

Onsdag 29.05 kl.17.30
Onsdag 05.06 kl.17.30 vossameisterskap

Onsdag 04.09 kl.17.30
Onsdag 18.09 kl. 17.30 hopp og kast

Motbakkeløp

* Stalheimskleiva opp 1.mai

* Hanguren opp 22.juni

* Rimstigen opp 27.juli

* Hangurslia opp 5.oktober


Vossameisterskapen i friidrett
Onsdag 6.juni. Start kl. 17.40

Startavgift: 
Rekruttar kr 10 pr. øving
11-14 år kr 15 pr. øving
15-18år kr 20 pr. øving
Frå jun. kr 30 pr. øving

Øvingar:

Rekrutt, til og med 10 år: 60m, liten ball, lengde, 300m
11-12 år(2001-2000) : 60m, lengde, kule, høgde 800m
13-16 år(1999-1996) :60m, lengde, høgde, kule, 800m
Frå 17 år :100m, lengde, kule, 800m, 3000m


SPONSORAR

AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

Voss IL på facebook  

Stemne 18.09
Det vert stemne på idrettsplassen onsdag 18.09. Påmelding i stemnehuset frå kl. 16.50. Første øving startar kl. 17.25. Alle klassar frå rekrutt.
Tidstabell og øvingar finn du her

STEMNE 28.08
Det vert stemne onsdag 28.august - for alle klassar frå rekrutt. Start kl. 17.30 og påmelding frå kl.17. Info om øvingar og starttider finn du her. 

Vossameisterskapen i friidrett 5.06.19
Onsdag 5. juni arrangerer me vossameisterskapen i friidrett på idrettsplassen. Påmelding i stemnehuset frå kl. 16.45. Første start kl 17.25. Øvingar og tidstabell finn du her

Stemne onsdag 5.mai
Stemne på idrettsplassen onsdag 8.mai kl.17.30. Informasjon om øvingar og starttider finn du her

Stemne onsdag 19.september
Onsdag 19. september vert det stemne på idrettsplassen. Påmelding frå kl. 17.00. Første start kl. 17.40. Tidstabell og øvingar finn du her

Stemne onsdag 29.08

Onsdag 29. august vert det stemne på idrettsplassen. Alle klassar frå rekrutt. Påmelding i stemnehuset frå kl. 17.00. Start 1.øving kl. 17.30. 
Øvingar og tidstabell finn du her. Vel møtt!

Ulvikaleikane
Me vonar mange vert med på Ulvikaleikane sundag 1.juli. Påmelding innan 27.06 på Min idrett eller til ttvilde@gmail.com/tlf 90745583. Info om øvingar finn de her. 
Ta kontakt dersom du ynskjer skyss til Ulvik.

Vossameisterskapen i friidrett 6.juni
Vossameisterskapen vert arrangert onsdag 6.juni. Informasjon om øvingar og tidstabell finn du her.

Stemne på idrettsplassen onsdag 9.05
Onsdag 9. mai arrangerer me stemne på idrettsplassen. Alle klassar frå rekruttar. 
Stemnet byrjar kl. 17.30. Påmelding frå kl.17.00. 
Informasjon om øvingar og tidstabell finn de her.

Terrengløp 18. og 25.april
Terrengløp i Prestegardsmoen onsdag 18. og 25. april. Start kl. 18.00. Påmelding i tidtakarhuset v/tribunen frå kl. 17.00.
Løpet den 25.04 er vossameisterskapen.  

Friidrettsstemne onsdag 20.09
 Øvingar og tidstabell til stemnet den 20.09 finn du her

Friidrettsstemne onsdag 30.08.17
Stemne på idrettsplassen onsdag 30.08. Start kl.17.30. Påmelding frå kl.16.45.
Øvingar og meir info finn du her.

Ulvikaleikane 25.juni
 Øvingar på Ulvikaleikane den 25.juni finn du her

Vossameisterskapen onsdag 7. juni
Onsdag 7. juni arrangerer me vossameisterskapen. Start kl. 17.30 og påmelding frå kl. 16.45. Øvingar og tidstabell finn du her

Stemne på idrettsplassen 22.05
Måndag 22.05 vert det arrangert stemne på idrettsplassen. Tidatabell og øvingar finn du her. 

Vikastafetten og stemne
Den tradisjonelle Vikastafetten vert arrangert laurdag 20.mai. Me vonar i år å kunna stilla med eitt jente- og eitt gutelag - alder 11-16 år. Elles er det og innlagt stemne same dagen
Etappar Vikastafetten (maks 81 år): 300, 250, 300, 600, 200, 200.


Vossameisterskapen i terrengløp 3.mai
 Vert arrangert i Prestegardsmoen onsdag 2. mai. Påmelding i stemnehuset på idrettsplassen frå kl. 16.45-17.40. Alle klassar frå rekruttar. Meir informasjon finn du her

Alle stemne på voss i 2017
 Datoar for terrengløp, banestemne og motbakkeløp 2017 finn du her 

LISENS: Frå det året du fyller 13 år må du ha lisens som er ei idrettsforsikring. I alle baneløp må du ha heilårslisens - i stemne utanfor bane kan ein kjøpa eingongslisens av arrangøren. Utan betalt lisens vil resultata dine bli strokne ved sesongslutt. I større stemne vil du heller ikkje få lov å delta. Sjå og arkfana Informasjon/terminlister
Lisens kjøper du her 

Friidrettsstemne onsdag 21.09
 Det vert stemne på idrettsplassen onsdag 21. september. Øvingar og tidstabell finn du her: Her

Friidrettstemne onsdag 24.08
Det vert stemne på idrettsplassen onsdag 24.08. Start kl. 17.30. Påmelding i tidtakarhuset frå kl. 16.45. Tidstabell og øvingar finn du her

Vossameisterskapen i friidrett
 Vert arrangert onsdag 8.juni. Info om stemna finn du her.

Aktuelle stemne våren 2016
 Her finn du oversikt over stemne du kan delta på våren 2016: Info

Terrengløp i Prestegardsmoen
Stemne på Voss:  

Terrengløp: Info om løpet den 20.04 finn du her 
  • Onsdag 20.04 og 4.05.  Påmelding i idrettshuset frå kl. 17.00. Start kl. 18.00.  
  • Løpet den 4.05 er vossameisterskapen.  
Banestemne
  • Onsdag 11.05 - Påmelding frå kl 17.00. Start kl. 18.00. Rekruttar kl. 17.30.
  • Onsdag 08.06 - Vossameisterskapen


Km i terrengløp 17.april
KM i terrengløp vert arrangert den 17.april i Bergen på Skansemyren. Arrangør Varegg IL. Meir info finn de her.

Opningsstemne Os 12.-13.09
Sjå innbjoding i vedlagt lenke


Ulvikaleikane 8.august
Sjå innbjoding og øvingar i vedlagt lenke


Bergensleikane 29.-30.08 - på Leikvang
Sjå innbjoding og øvingar i vedlagt lenke. Påmeldingsfrist 21.08


Stordleikane 14.-16.08
Innbjoding med øvingar i vedlagt lenke. Påmelding innan 9.08


Gneistspelen 22.-23.08
Sjå lenke til innbjoding og øvingar. Påmelding innan 16.08


VOSSAMEISTERSKAPEN
Vert arrangert på idrettsplassen tysdag 9.juni. Påmelding frå kl. 17.00. Start kl. 17.40. Sjå øvingar i fila vedlagt.


KM i friidrett 6.-7.juni
Stor-KM for alle klassar frå 11 år vert arrangert på Fana stadion den 6. og 7.juni. Me vonar at mange frå laget har lyst til å delta.

Laget sender felles påmelding, men du kan og melda deg på sjølv via Min idrett. Dersom du melder deg på sjølv, er fristen 31.05. Men elles kan du seia frå på trening torsdag 28.mai, eller innan 30.mai til enten: Tore Tvilde: ttvilde@gmail.com/90745583 Robin Norbakk: robinorb@gmail.com/97151414 ØVINGANE dei to dagane finn du i lenka over. Me organiserer reise når me ser kor mange som vert med. Hugs at frå 13år må du betala heilårslisens for å delta. Lisensen kjøper du på: www.friidrett.no. Gå til lenka "Lisens".


Vossameisterskapen
Vossameisterskapen vert arrangert på idrettsplassen tysdag 9.juni. Meir info om øvingar kjem.

Friidrettsstemne tysdag 19.mai
Tysdag 19.mai vert det stemne på idrettsplassen. Påmelding frå kl 16.45. Rekruttar startar kl. 17.30. Andre klassar startar frå 17.50. Sjå øvingar og tidstabell i lenka.


Vikastafetten
Me satsar på å delta på vikastafetten med eit jente- og eit gutelag. Det er 6 helst korte etappar. Sjå lenkja.


Vossameisterskapen i terrengløp 5.mai
I Prestegardsmoen tysdag 5.mai
Start kl.18.00. Rekruttar startar først
Påmelding i idrettshuset frå kl.17.00-17.40.
Startkontingent: Rekr. til 19 år:Kr 30,- Frå 20år kr 40,-
Distanse: Rekruttar 300m, 11-14år 600m, 15-18år 1000m, jnr./sen./vet.:1000m eller 2000m


Terrengløp den 28.april
Det vert terrengløp i Prestegardsmoen tysdag 28.april. 
Start kl. 18.00. Rekruttar startar først
Påmelding i idrettshuset frå kl. 17.00-17.40.
Startkontingent: Rekr. til 19 år:Kr 30,- Frå 20år kr 40,-
Distanse: Rekruttar 300m, 11-14år 600m, 15-18år 1000m, jnr./sen./vet.:1000m eller 2000m


Bergenslekene
"Bergenslekene" vert arrangert på Leikvang stadion 20.og 21.09. Her finn du øvingsutvalet (sjå lenke). Påmelding online via min idrett, på trening eller til ttvilde@gmail.com/tlf 90745583 - seinast 15.09. Me organiserer reise ned på sundag - den dagen med dei fleste aktuelle øvingane.Stemne på idrettsplassen 2.09
Her finn du øvingar og tidstabell til stemnet den 2.september


KM for gutar og jenter
Vert arrangert på Fana stadion 29.,30. og 31.august. Påmelding på trening eller til ttvilde@gmail.com / tlf 90745583- seinast 23.08. Øvingar:Aktuelle stemne utover hausten
Aktuelle stemne utover hausten. Påmelding på trening - eventuelt via "Min idrett". Hugs at alle frå 13 år må betala lisens for å kunna delta.

Stordleikane 15.- 17.08.
Gneistspelen 23.-25.08
Stor KM, frå 11 år, 29.08
Seriestemne Voss, 2.09
Bergensleikane 20.09


Påmelding til Ulvikleikane den 28.06
Sjå vedlagt fil for øvingar. Påmelding på trening eller til epost ttvilde@gmail.com, eller SMS til 90745583.

Vossameisterskapen på bane
Vossameisterskapen vert arrangert tysdag 3. juni. Sjå info her.


Stemne 2014
Tysdag 20.mai: Treningsstemne
Tysdag 3.juni vossameisterskapen


Stemne på Voss i 2013
Terrengløp
Onsdag 17.april kl.18.00
Onsdag 24.april kl.18.00 vossameisterskapen

Banestemne
Onsdag 08.05 kl.17.30

Torsdag 14.05 kl.12.00 Tinestafetten

Onsdag 29.05 kl.17.30
Onsdag 05.06 kl.17.30 vossameisterskap

Onsdag 04.09 kl.17.30
Onsdag 18.09 kl. 17.30 hopp og kast

Motbakkeløp

* Stalheimskleiva opp 1.mai

* Hanguren opp 22.juni

* Rimstigen opp 27.juli

* Hangurslia opp 5.oktober


Vossameisterskapen i friidrett
Onsdag 6.juni. Start kl. 17.40

Startavgift: 
Rekruttar kr 10 pr. øving
11-14 år kr 15 pr. øving
15-18år kr 20 pr. øving
Frå jun. kr 30 pr. øving

Øvingar:

Rekrutt, til og med 10 år: 60m, liten ball, lengde, 300m
11-12 år(2001-2000) : 60m, lengde, kule, høgde 800m
13-16 år(1999-1996) :60m, lengde, høgde, kule, 800m
Frå 17 år :100m, lengde, kule, 800m, 3000m


AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger